9.6.1. Paulus' wilskrachtige karakter

Wilskrachtig karakter

Paulus is in de Bijbel een duidelijk voorbeeld van een wilskrachtig persoon. Hij is een geweldig voorbeeld van een man met een ijzersterke wil die veranderd is door de werkzame kracht van de Heilige Geest. Paulus had daarnaast waarschijnlijk ook verstandelijke karaktertrekken in zich. Vandaar zijn briljante theologische inzichten. Dat alles maakte hem tot een eerste klas leraar, die niet alleen kon spreken over diepgaande, abstracte concepten, maar ook over heel praktische toepassingen.

Voor zijn bekering heette hij Saulus, vernoemd naar koning Saul. Later noemde hij zichzelf 'Paulus' en dat betekent 'klein'. Er is heel wat nodig om een wilskrachtig persoon voor zo'n naam te laten kiezen ... In deze onderwerpen zullen we steeds 'Paulus' gebruiken, afgezien van de aangehaalde Bijbelgedeelten waarin hij 'Saulus' wordt genoemd.

Het leven van Paulus laat veel illustraties zien van de manier waarop God wilskrachtige typen kan vernieuwen, waarbij hun prachtige karaktereigenschappen volledig worden ontplooid. Niemand kan ons karakter beter en doeltreffender laten ontwikkelen dan onze Schepper en Herschepper. Dat geldt ook voor jou.

Wil en loyaliteit

Wilskrachtige typen kenmerken zich door hun sterke wil. Ze hebben een krachtige persoonlijkheid en staan met de beide benen stevig op de grond. Ze zijn optimistisch van aard, vol zelfvertrouwen en nemen snel beslissingen. Het zijn dynamische mensen die goede prestaties leveren, ook onder hoge druk.

Wilskrachtige typen laten zich vooral motiveren door hun loyaliteit ofwel hun toewijding aan verantwoordelijkheden, taken en doelstellingen. Als ze eenmaal hun zin op iets gezet hebben, dan gaan ze er helemaal voor. Het zijn onvermoeibare doorzetters.

schema wil en loyaliteit

Zie hoofdstuk 'Menselijk wezen' voor meer uitleg hierover.

Karaktereigenschappen

Hier volgt een kort overzicht van karaktereigenschappen die we tegenkomen bij wilskrachtige typen:

hoofd-
eigenschap
karakter-
behoeften
karaktergaven karakterzwakheden mogelijke negatieve eigenschappen
zelfstandig zelfstandigheid, avontuur, vernieuwing zelfredzaam, ondernemend - te zelfstandig
- niet erg sociaal
- eigenzinnig, werkverslaafd
- solistisch
gezagvol verantwoordelijkheid, macht, respect geboren leider, verantwoordelijk - te veel gezag
- niet erg volgzaam
- autoritair, ongevoelig
- trots
vastberaden actie, uitdaging, risico's, strijd moedig,doorzetter - te krachtdadig - agressief, wreed, wedijverig
- onbedachtzaam

Wilskrachtige karaktereigenschappen

In hoofdstuk 'Karakter en geloofsgroei' wordt uitvoerig uitgelegd wat het effect is van iemands sterke eigenschappen, zwak aanwezige eigenschappen en negatieve eigenschappen en hoe God ons wil helpen om daar goed mee om te gaan.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.