9.7.1. Abrahams evenwichtige karakter

Evenwichtig karakter

Abraham is een van de bekendste figuren uit de Bijbel, de eerste aartsvader en later door de apostel Paulus zelfs 'de vader van alle gelovigen' genoemd en dat heeft betrekking op alle ware gelovigen van het Oude en Nieuwe Verbond.

Het leven van Abraham laat veel illustraties zien van de manier waarop God evenwichtige typen kan vernieuwen, waarbij hun prachtige karaktereigenschappen volledig worden ontplooid. Niemand kan ons karakter beter en doeltreffender laten ontwikkelen dan onze Schepper en Herschepper. Dat geldt ook voor jou.

Evenwichtig type

Bij evenwichtige typen speelt het doen een belangrijke rol. Hun gedrag wordt daardoor minder afhankelijk van omgevingsfactoren en dat verklaart hun innerlijke stabiliteit. Als ze keuzen moeten maken, doen ze het liefst wat ze al eens eerder hebben gedaan of ze kiezen voor de 'gulden middenweg'.

Veel van hun daden zijn niet het resultaat van bewuste keuzen, maar volgen als het even kan de bekende paden van de routine van de levensstijl. Dat geeft rust en veiligheid en dat stellen ze erg op prijs.

schema gedrag en levensstijl

Zie hoofdstuk 'Menselijk wezen' voor meer uitleg hierover.

Karaktereigenschappen

Hier volgt een kort overzicht van karaktereigenschappen die we tegenkomen bij evenwichtige typen:

hoofd-
eigenschap
karakterbehoeften karaktergaven karakterzwakheden mogelijke negatieve eigenschappen
beheerst zekerheid, rust, stabiliteit, bekende dingen geduldig, punctueel, opgeruimd - weinig gemotiveerd - behoudzuchtig, traag
volgzaam harmonie, leider boven zich, veiligheid dienstbaar, gemoedelijk - te volgzaam - lijdelijk, onzelfstandig
- vreesachtig
praktisch regelmaat, structuur, concrete dingen ijverig, ordelijk, efficiënt - te routinematig - saai, fantasieloos

Evenwichtige karaktereigenschappen

In hoofdstuk 'Karakter en geloofsgroei' wordt uitvoerig uitgelegd wat het effect is van iemands sterke eigenschappen, zwak aanwezige eigenschappen en negatieve eigenschappen en hoe God ons wil helpen om daar goed mee om te gaan.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.