8.4.9. Occultisme

Veel mensen komen in de greep van demonische machten wanneer ze zich bezighouden met allerlei vormen van occultisme. Het woord 'occult' betekent letterlijk 'verborgen'. Terwijl God zich graag openbaart aan de mensen, werken de satan en zijn demonen het liefs vanuit het verborgene.

Occultisme en geestelijke gaven

Veel jonge mensen zijn nieuwsgierig naar alles wat met magie, heksendingen, waarzeggerij, aanroepen van geesten, horoscopen, enz. te maken heeft. Wie zich ermee inlaat ervaart het vaak als spannend. Het idee dat je onzichtbare machten iets kunt laten doen geeft je een gevoel van bovennatuurlijke macht. Je hebt dan mogelijkheden ontdekt die je niet voor mogelijk had gehouden. Maar je bent dan blind voor het feit dat jij niet met de demonen speelt, maar de demonen met jou!

Van praktisch alle gaven van de Heilige Geest heeft de satan een illegale versie op de markt gebracht, die soms verdacht veel op een geestesgave lijkt:

  • Niet alle geestelijke talen zijn uit God; er zijn ook demonisch beïnvloede mensen die een dergelijke gave hebben gekregen, waardoor niet God maar de demonen zich kunnen uiten.
  • Naast profetische gaven van de Heilige Geest is er de waarzeggerij die uit de wereld van de duisternis komt, in diverse vormen zoals met handlezen, tarot kaarten of via een medium.
  • Naast de gave van wonderen en krachten van de Heilige Geest krijgen mensen met een demonische geest soms gaven om te genezen, zichzelf onzichtbaar te maken, vervloekingen uit te spreken, enzovoort.

Gaven van de Heilige Geest gaan gepaard met vrede, die uit de occulte wereld met onvrede.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we van een occulte figuur die geconfronteerd werd met de kracht van de Heilige Geest:

"Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten." Handelingen 8:9-11)

Net als toen zijn er hele volksstammen binnen de kerken die occulte gaven als helderziendheid en magnetisme als gaven van God beschouwen. Een vriend van mij had een zoontje dat door een magnetiseur van een vorm van kanker was genezen. Dat was dus een echte, 'kundige' magnetiseur. Ik maakte hem erop attent dat dit uit de hoek van de satan kwam en dat het gezin daardoor groot gevaar liep. Hij wilde het eerst niet geloven, maar besloot uiteindelijk toch de proef op de som te nemen. Toen hij er de volgende keer weer heen ging en zijn zoontje door de magnetiseur werd behandeld, begon mijn vriend in de wachtkamer te bidden. Even later kwam de magnetiseur naar hem toe en zei met een vreemde blik in zijn ogen: "Neem uw zoon maar weer mee, ik kon ineens niets meer doen." Onnodig te zeggen dat dit het laatste bezoek aan de magnetiseur was.

Verstrikt raken in occultisme

Zo heb ik eens een studente ontmoet die als gevolg van experimenteren met zelfhypnose demonische gaven had ontvangen. Ze kreeg toekomstdromen ('s nachts droomde ze dingen die de volgende dag precies zo plaatsvonden) en een griezelige begaafdheid om geïnspireerde verhalen te schrijven. Daarnaast was ze ook plotseling lesbisch geworden. Allemaal 'gaven' van de satan die haar hevig verontrustten omdat ze ook christen was. Na haar bevrijding zijn al deze drie verschijnselen verdwenen.

Sommige mensen, ook gelovigen, kunnen te worstelen hebben met gebondenheden, die veroorzaakt zijn door zich in te laten met allerlei occulte zaken. Daarbij kunnen we denken aan :

  1. spiritisme, oproepen van geesten, occulte spelletjes zoals glaasje draaien
  2. occulte geneeswijzen zoals magnetisme, iriscopie, handlezen, sommige vormen van homeopathie, waarbij de behandelmethoden voornamelijk een dekmantel van occulte praktijken zijn (de 'genezers' hebben vaak niet door dat hun gaven demonisch van aard zijn, en hun bezoekers evenmin)
  3. waarzeggerij, tarot kaarten, ouija bord
  4. occult beladen muziek zoals muziek waarin de satan, de dood of allerlei gruwelijke zonden worden verheerlijkt

Het is levensgevaarlijk om te experimenteren met occulte praktijken. Vergeet niet dat de satan sterker is dan jij en dat je in eigen kracht niet los kunt komen uit zijn knellende greep als hij je eenmaal in zijn macht heeft. In 2008 gaf een vrouw een getuigenis via de zender 'geloven Tv'. Ze was christelijk opgevoed. Tot haar zestiende jaar hoorde ze stemmen in haar hoofd. Het werden haar vrienden, waar ze mee kon spelen en praten. Ze vond het eigenlijk helemaal niet vreemd. Maar daarna veranderden die stemmen van toon en ze gingen vreselijke dingen zeggen. Ze zeiden ook vaak tegen haar dat ze zichzelf voor de trein moest gooien. Ze werd erg angstig en had zichzelf niet meer onder controle. Ze wist zich geen raad en werd pas bevrijd toen er een christen met haar ging bidden en de demonische machten ging uitwijzen. Daarna was ze verbaasd dat het zo stil en vredig in haar hoofd was.

Dit voorbeeld illustreert hoe gevaarlijk het is als jonge kinderen via occulte boeken, stripverhalen, Tv-programma's of voorwerpen in contact komen met de demonische wereld. Er kunnen allerlei oorzaken zijn of zwakheden van het kind waar demonen misbruik van maken. Dat schrijf ik niet om lezers onnodig bang te maken, maar als een waarschuwing voor ouders: wees alert op de dingen waar ze mee bezig zijn, thuis of bij schoolvriendjes of waar ook.

Voorportalen van occultisme

Men kan ook bij occulte praktijken uitkomen door zaken die op het grensgebied van occultisme liggen, zoals het lezen van horoscopen. Je begint ze dan een keer te lezen 'voor de grap' want je vindt het toch allemaal onzin. Maar als je een paar keer bemerkt dat het toch uitkomt, dan ga je er enige waarde aan hechten. Na nog een aantal keren ga je bepaalde keuzen nemen op grond van waarschuwingen of aansprongen van je horoscoop. En dan gebeurt er iets binnen in je: je laat je leven tot op zekere hoogte besturen door iets wat je niet kunt verklaren, iets bovennatuurlijks maar wat niet van God is. Op dat moment zit je in het web van de satan en sta je open voor ook andere dingen als handlezen, tarotkaarten en waarzeggerij. Zo kunnen zogenaamd onschuldige horoscopen dienen als een voorportaal naar de occulte wereld.

Ook met homeopathie, en wel met 'geneesmiddelen' die nauwelijks aantoonbare geneeskrachtige stoffen bevatten, kun je op een soortgelijke manier verstrikt raken in occulte praktijken. Ook daarbij ga je je gezondheid toevertrouwen aan iets ongrijpbaars en dan kom je ook in zo'n voorportaal van het occultisme terecht. Voor veel mensen is dat de eerste stap geweest op weg naar diepe duisternis in hun leven.

Een ander voorportaal van occultisme kan yoga zijn. Er is niets mis met de oefeningen op zich, maar wel met de filosofie er achter. Het gaat dan al gauw over meditatietechnieken om innerlijke rust en harmonie op te wekken en het opwekken van gedachtekracht. Je treedt dan op het vlak van je geest, die in verbinding kan treden met bovennatuurlijke krachten die niet bij God vandaan komen. Sommige mensen gaan daarin zo ver dat ze in staat zijn buiten hun lichaam te treden met hun geest en in paniek kunnen raken bij de gedachte dat ze niet meer terug kunnen naar hun lichaam. Overduidelijk dat dit een 'gave' uit het rijk van de duisternis is. Er zijn genoeg mensen die aan yoga doen en stellig beweren dat ze geen last hebben van dat soort dingen, maar het blijft een gevaarlijk terrein dat christengelovigen moeten mijden naar mijn mening. Speel nooit met demonen; zij zijn sterker dan jij. Alleen in de volle kracht van Jezus kun je het van hen winnen...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.