7.4.1. Behoeften

Dit onderwerp gaat over de vraag: Wat heeft een mens nodig om zich gelukkig te voelen?

Wat zijn behoeften?

Behoeften zijn alles wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Behoeften worden doorgaans gevoeld en hebben te maken met je persoonlijk welzijn. Mensen voelen zich gelukkig als aan de meeste van hun behoeften vervuld zijn en ongelukkig als belangrijke behoeften niet vervuld zijn. Geluksgevoel is trouwens heel subjectief. Waar de een zich doodongelukkig bij voelt, kan voor een ander het toppunt van gelukzaligheid zijn. Voorbeelden van algemene behoeften zijn:

 • eten, drinken, frisse lucht
 • kleding
 • warmte, verkoeling
 • genot, comfort
 • intimiteit, seksualiteit
 • sociale behoeften (liefde, vriendschap, ergens bij horen)
 • waardering en erkenning
 • zelfontplooiing (kennis, carrière, sport, kunst, bezigheden, liefhebberijen)

Misschien is het je opgevallen dat de bovenste behoeften van dit rijtje vooral lichamelijke behoeften zijn, de onderste innerlijke behoeften en de middelste behoeften die zowel lichamelijk als innerlijk genoemd kunnen worden. Er is geen duidelijke tussen die beide soorten behoeften.

Specifieke behoeften

Dan heb je ook specifieke behoeften die afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals:

 1. Omstandigheden - Als het warm weer is heb je meer behoefte aan een koud glas drinken dan wanneer je met ijspegels onder je neus door de sneeuw loopt.
 2. Prikkels van buitenaf - Behoeften kunnen van buiten af worden gestimuleerd door wat andere mensen hebben, doen of zeggen. Denk maar aan
  - reclame die er op gericht is om steeds nieuwe behoeften te creëren
  - modeverschijnselen waardoor iedereen ineens iets anders mooi vindt
  - wat je vrienden, buren of familieleden hebben of doen
 3. Leeftijd - Kinderen hebben andere behoeften dan volwassenen.
 4. Geslacht - Mannen hebben andere behoeften dan vrouwen.
 5. Karakter - Ook hebben we allemaal karakterbehoeften. In het kort komt dit neer op de volgende behoeften per karakteraspect:
karakteraspect karaktereigenschap karakterbehoeften
verstandelijk rationeel kennis, diepgang, logica
gewetensvol normen, rechtvaardigheid, perfectie
creatief idealen, schoonheid, kunstuitingen
gevoelsmatig levendig afwisseling, opwinding, beweging
sociaal relaties, gezelschap, aandacht
ruimhartig warmte, ruimte, zichzelf geven
wilskrachtig zelfstandig zelfstandigheid, avontuur, vernieuwing
gezagvol verantwoordelijkheid, macht, respect
vastberaden actie, uitdaging, risico's, strijd
evenwichtig beheerst zekerheid, rust, stabiliteit, bekende dingen
volgzaam harmonie, leider boven zich, veiligheid
praktisch regelmaat, structuur, concrete dingen

Karakterbehoeften

Geestelijke behoeften

Naast alle bovengenoemde, aardse behoeften heeft ieder mens een innerlijke leegte die alleen kan worden opgevuld door God. Dat is een aangeboren geestelijke behoefte. Bij alle volken van alle tijden hebben mensen daarom gezocht naar een verbinding met het bovennatuurlijke, het eeuwige, datgene wat uitstijgt boven het waarneembare. Wie de levende God heeft leren kennen, weet intuïtief dat Hij alleen die behoefte bevredigt. Het hoogst denkbare geluk is dan ook alleen bij God te vinden. Iedereen die door wedergeboorte nieuw leven heeft ontvangen heeft dit persoonlijk ervaren.

Geestelijke behoeften zijn van een hogere orde en bevrediging van die behoeften geeft een veel hoger, dieper geluksgevoel dan die van aardse behoeften, vooral op de langere termijn. Kijk eens naar het volgende overzicht met een vergelijking van enkele aardse en geestelijke behoeften:

aardse behoeften zegeningen die voorzien in
vergelijkbare geestelijke behoeften
omhang met mensen omgang met God en met medegelovigen
lichamelijk welzijn geestelijk welzijn door Gods aanwezigheid, resulterend in liefde, blijdschap en vrede
voedsel geestelijk voedsel (het levende Woord van God)

Hoe dichter je bij God leeft, en hoe meer zicht je hebt op de geestelijke werkelijkheid van het geloof, hoe beter je uit ervaring weet hoe kostbaar geestelijke zegeningen zijn en hoeveel vreugde je eruit kunt putten, ook onder moeilijke omstandigheden.

Vervulling van je behoeften

God is de allerbelangrijkste bron van echt geluk doordat hij je voldoende aardse zegeningen en een overvloed van geestelijke zegeningen beloofd heeft.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.