6.2.15. Niet liegen

Het negende van de Tien Geboden

"Leg over een ander geen vals getuigenis af." (Exodus 20:16, NBV2004)

De woordkeuze in deze leefregel doet vooral denken aan getuigen in een rechtspraak. Maar het gebod kan ook breder opgevat worden over het kwaadpreken in het algemeen.

"Verspreid geen valse geruchten ..." (Exodus 23:1, GNB1996)

Negatief spreken over anderen

Door negatief over anderen te spreken, bestelen we die personen van hun eer en bovendien kan het bij die personen veel schade veroorzaken. We mogen andermans woorden niet verdraaien, niet liegen of lasteren, maar met respect over anderen spreken. Negatief gepraat over iemand kan de werking hebben van een vloek, waardoor de satan meer ruimte krijgt om die ander kwaad te doen.

Hieraan verwant is ook het Bijbelse verbod van het waardeoordelen uitspreken over medegelovigen. Jakobus legt uit dat dit wie dit doet, eigenlijk 'op Gods plaats gaat zitten':

"Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?" (Jakobus 4:11-12, HSV2010)

Het tegenovergestelde is ook waar: door positief over iemand te spreken ontvangt de ander een zegen en bouwen we zijn leven op. We moeten beseffen dat wat een mens zegt, ook een bepaalde werking heeft in de geestelijke wereld. Onze woorden hebben meer effect dan we denken, ook tegenover mensen die onze woorden niet horen!

Zie ook onderwerp ' Zegenen' in hoofdstuk 'Zegenende liefde'.

Eerlijkheid

Paulus schreef hierover:

"Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen." (Efeziërs 4:25, NBV2004)

Deze woorden kunnen ook worden toegepast op het geven van een goed, waarheidsgetrouw getuigenis van andere mensen.

Zie meer hierover in onderwerp 'Eerlijkheid' in hoofdstuk 'Waarheid en leugen'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.