6.2.14. Niet stelen

Het achtste van de Tien Geboden

"Steel niet." (Exodus 20:15, NBV2004)

Dit gebod houdt in dat we als mensen elkaar moeten geven waar de ander recht op heeft. Stelen is niet alleen inbraken plegen of ordinair gappen, maar ook:

  • geleende spullen niet teruggeven
  • een toegezegde beloning achteraf niet geven
  • een vergissing van een caissière in je voordeel niet aangeven
  • zwart werken volgens de regels van de belastingdienst
  • sjoemelen met de belasting
  • niet werken in de baas zijn tijd
  • alle vormen van bedrog

Nog enkele Bijbelgedeelten die in verband worden gebracht met het achtste gebod:

"... Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen ..." (Lucas 3:14, NBV2004)

"Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden." (1 Tessalonicenzen 4:6, NBV2004)

"dieven, uitbuiters ... oplichters, zij zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God." (1 Korintiërs 6:10, WV1995)

Goed doen voor anderen

De Bijbel leert ons niet alleen het kwade na te laten, maar ook het goede te doen. De beste manier voor een dief om zijn leven te verbeteren is, nadat de diefstal op zich in orde is gemaakt:

"Wie een dief was moet niet meer stelen; laat hij zich liever inspannen om met eigen handen de kost te verdienen, zodat hij de behoeftige iets kan geven." (Efeziërs 5:28, WV1995)

Gevonden voorwerpen niet teruggeven is ook een vorm van stelen:

"Wanneer je een verdwaald rund of een verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen." (Exodus 23:4, NBV2004)

Ook moeten we op een verantwoorde manier omgaan met onze materiële bezittingen, bereid zijn met anderen te delen, niet gierig zijn en er geen verkwistende levensstijl op na houden. Het komt er op neer dat we juist het beste zoeken voor onze medemensen (Filippenzen 2:3-4).

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.