6.2.9. Gods naam niet misbruiken

Het derde van de Tien Geboden

"Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan." (Exodus 20:7, NBV2004)

Gods naam

De naam van God vertegenwoordigt zijn identiteit, alles wat God is en doet. Joden spreken de naam JHWH nooit uit, uit respect voor de heiligheid van God. In plaats daarvan gebruiken ze verschillende omschrijvende benamingen zoals 'de Heer' of 'de Almachtige'. Wij spreken als gelovigen vaak over 'God' om daarmee zijn goddelijkheid te benadrukken of 'Vader' om de geestelijke relatie aan te duiden.

"... Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden..." (Matteüs 6:9, NBV2004)

Gods naam is buitengewoon heilig en verdient alle mogelijke eerbied en respect. De manier waarop mensen omgaan met de naam van God laat horen in welke relatie ze tot Hem staan: aan de ene kant zijn er mensen die zijn naam zegenen en met respect uitspreken. Aan de andere kant zijn er mensen die zijn naam misbruiken door te vloeken, lasteren of respectloos te gebruiken.

Niet vloeken of God lasteren

Het volgende Bijbelgedeelte geeft aan hoe ernstig God het vloeken of lasteren van God aanrekent aan degenen die het doen:

"Wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de HEER lastert moet ter dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd..." (Leviticus 24:15-16, NBV2004)

Het ergste zijn de vloeken waarin de naam van God of de naam van Jezus voorkomt. Bedenk ook dat bastaardvloeken dezelfde betekenis hebben als de oorspronkelijke vloeken, ook al klinken ze iets anders! Zo hoor je ook kerkmensen wel de afschuwelijke GVD vloek uitspreken, maar dan met veranderde klinkers zodat het niet zo vloekerig klinkt (bijvoorbeeld beginnend met 'gad' of 'ged'). Dat zou dan ineens geen GVD meer zijn? Grote flauwekul natuurlijk. Alsof door een verandering van klinkers de betekenis van de woorden verandert!

Gods naam niet onnodig of respectloos gebruiken

Gebruik de naam van God of die van Jezus nooit als stopwoord, ook niet in verbasterde vorm. Woorden als "Gô", "Jee", "Jeetje" en andere krachttermen of uitroepen die met die klanken beginnen hebben steevast betrekking hebben op God en Jezus. Het zijn geen betekenisloze klanken, ook al bedoel je er zogenaamd niets mee! Woorden als 'Jasses' zijn verbasterde vormen van Jezus' naam. Wie liefde en respect heeft voor God, heeft geen behoefte aan zulke termen. Er zijn genoeg andere woorden waar we uit kunnen kiezen.

Respectvol leven

Het heiligen van Gods naam houdt meer in dan respect voor God te tonen in ons woordgebruik. Het houdt vooral in dat de belangen van Gods Koninkrijk de eerste plaats in ons leven krijgen en dat we als gelovigen ons hart erop zetten om eerst en vooral tot zijn eer te leven. Dat is een leven met liefdevolle toewijding aan God als het hoogste doel, niet alleen als theorie, maar in woord en daad, ook bij de kleine dagelijkse beslissingen.

Gelovigen treden op als ambassadeurs van hun Schepper; anderen moeten iets van Gods morele kwaliteiten in hen kunnen herkennen. Ook daarmee kunnen zij de naam van God eren.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.