6.4.2. Zonden ontdekken

Na de wedergeboorte wordt meer puin zichtbaar

Als het goed is worden mensen bij hun bekering onder meer overweldigd door zondebesef, waarna ze hun zonden belijden en een diepe reiniging van hun geweten meemaken.

Maar naarmate je verstand wordt verlicht door het Woord van God, komen er ook na je wedergeboorte heel wat zonden en zondige gewoonten boven water. Veel nieuwtestamentische gelovigen hebben het gevoel dat ze na hun wedergeboorte nog slechter zijn dan daarvoor. Natuurlijk is dat niet zo, maar het geeft wel aan dat hun geweten al een stuk beter werkt en dat is een goed teken.

Hoe leer je je onbeleden zonden te ontdekken?

Van sommige zonden ben je voortdurend bewust. Vaak zijn dat gewoontezonden, zondepatronen waar je gewoon aan vast zit. De meeste van die zonden komen voort uit neigingen die verband houden met je karakter. Daarom is het belangrijk te weten voor welke valkuilen je met jouw karakter gevoelig bent. Andere zonden hebben te maken met iets wat je in het verleden hebt gedaan, maar nooit hebt goedgemaakt. Het zal je weinig moeite kosten om die zonden voor de geest te halen.

Andere zonden liggen diep in je hart verborgen, zonder dat je ze als zonden herkent. Dat kunnen zonden zijn waarvan je jezelf hebt wijsgemaakt dat het GEEN zonden zijn. Het kan ook zijn dat je nog maar kort met God wandelt en daardoor eenvoudigweg van bepaalde dingen niet weet dat ze zondig zijn. Daarvoor is het nodig dat de Heilige Geest er met zijn schijnwerper op gaat schijnen zodat de zonden je in herinnering worden gebracht of dat je je eigen zondige patronen gaat herkennen. Vaak gebeurt dat wanneer je in de Bijbel leest die je dan de spiegel voorhoudt.

"Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt." (Spreuken 21:2, NBV2004)

Als de Heilige Geest je overtuigt van duidelijk aanwijsbare zonden, geeft dat een pijnlijk schaamtegevoel. Maar tegelijk geeft het ook hoop: je mag er namelijk onmiddellijk mee naar God gaan om daar vergeving te krijgen. Als je echter geplaagd wordt door vage schuldgevoelens, ga dan niet te diep in jezelf zitten wroeten. Vraag liever de Heilige Geest om je zo nodig te overtuigen van echte zonden. Als dat niet gebeurt, accepteer dan de totale vergeving en reiniging, die Jezus aan het kruis voor je heeft bewerkstelligd en laat het daarbij. Dan zullen zulke schuldgevoelens verdwijnen, want negatieve gevoelens zijn vrijwel altijd het gevolg van negatieve en dus verkeerde gedachtepatronen. Als je gedachten weer op het goede spoor komen, zul je ook vrede in je gevoel ervaren.

Afkeer van je zonden

Onze voorganger maakte eens een opmerking die ik niet gauw zal vergeten: nadat je wedergeboren bent word je misselijk van je zonden. Ken je dat? Een van de meest ernstige symptomen van een zwak geestelijk leven is dat je NIET misselijk van je zonden bent. Tot onze beschaming moeten we erkennen dat we het ronduit prettig vinden om te zondigen. Waarom zouden we het anders zo vaak doen?

"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg." (Psalm 139:24, NBG1951)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.