6.4.1. Gevolgen van de zonden

Zie hoofdstuk 'Zonde' voor meer onderwerpen over dit thema.

Effect van zonden

Elke zonde, hoe klein ook, levert brandstof aan het mechanisme van dood en verderf. Elke zonde maakt iets stuk en komt in de plaats van iets goeds dat gedaan had kunnen worden. Elke zonde heeft vernietigende effecten, zoals:

 1. Door te zondigen ontstaat er verwijdering tussen God en de zondaar. Zonden verstoren de omgangsrelatie met God (Deuteronomium 31:18).
 2. Zonden zijn even zoveel belemmeringen voor geloofsgroei en voor het ontvangen van Gods zegeningen.
 3. Door zonden verlies je je geestelijke kracht (Psalm 32:4-7).
 4. Zonden kunnen (mede)oorzaken zijn van lichamelijke of geestelijke ziekten.
 5. Door te zondigen tast je de eer van God aan.
 6. Door te zondigen ben je een slechte getuige van Jezus (Psalm 32:3-4).
 7. In veel gevallen leidt je zondige voorbeeld ertoe dat anderen om je heen ook gaan zondigen. Dat geldt vooral voor ouders ten opzichte van hun kinderen, en voor anderen die een voorbeeldfunctie hebben.
 8. In veel gevallen zijn andere mensen de dupe van je zonden, namelijk als je iets verkeerds doet tegenover andere mensen.

Zonden zijn erg verslavend, ook voor gelovigen. Hoe meer je bepaalde zonden doet, hoe meer ze deel gaan uitmaken van je persoonlijke levensstijl. Des te vanzelfsprekender is het dan om diezelfde soort zonde weer te doen als daar aanleiding toe is.

Kortom, elke zonde veroorzaakt veel schade bij God, bij jezelf en vaak ook bij anderen. Ook als zonden door God vergeven worden kunnen ze nog evengoed schade doen! Ik ken verschillende echtparen, die op latere leeftijd tot geloof zijn gekomen. Ze hebben hun kinderen een zondig voorbeeld gegeven en hen niet op Jezus gewezen, met als gevolg dat de meeste van hun kinderen nog steeds zonder Jezus leven. De zonden van de ouders zijn vergeven, maar de goddeloze opvoeding die ze hun kinderen hebben gegeven heeft nog steeds een schadelijke doorwerking.

Je oogst wat je gezaaid hebt

Dit is een geestelijke natuurwet, waar je moeilijk onderuit komen. Verkeerd gedrag heeft soms langdurige en ingrijpende consequenties. In veel gevallen is het effect niet direct zichtbaar maar werken de zonden als een langzaam werkend gif. Zo heeft een verkeerde levensstijl soms ernstige ziekten of kwalen als gevolg. Denk ook aan de gevolgen van echtscheidingen, driftbuien, dronkenschap, rookverslaving, enzovoort. Als je deze zonden aan God belijdt wordt je schuld weliswaar afgerekend (de geestelijke kant van de zaak), maar je blijft dan vaak toch nog met een aantal brokstukken zitten (de aardse kant). Voorbeelden: gebroken gezinnen, een ziek lichaam, een kortere levensduur, verstoorde of verbroken relaties. Maar ook daarin wil God ons helpen om onze weg te vinden. Zijn genade en hulp is ook onder die omstandigheden royaal aanwezig.

Een paar Bijbelse voorbeelden:

 • Abraham werd ongeduldig en verwekte een zoon (Ismaël, de stamvader van de Arabieren) bij zijn slavin in plaats van te wachten totdat God zijn belofte op zijn manier zou vervullen; tot op vandaag vormt de Arabische wereld de grootste bedreiging voor de staat Israël.
 • Jakob bedroog zijn broer en zijn vader in verband met het eerstgeboorterecht; later werd hij door oom Laban op een vreselijke manier bedrogen doordat hij Lea tot vrouw kreeg in plaats van Rachel.; nog later werd hij bedrogen door zijn eigen zoons toen ze hun broer Jozef als slaaf hadden verkocht om van hem af te zijn.
 • De farao van Egypte liet de eerstgeboren jongetjes in de Nijl verdrinken; laten zou zijn eigen zoon gedood worden tijdens de tiende plaag voor Egypte en zijn elitetroepen zouden verdrinken in de Schelfzee.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.