5.2.6. Wedergeboorte ervaren

Waarneembare uitwerking

Wedergeboorte is geen abstract begrip, maar een werkelijkheid die je normaal gesproken behoort te ervaren. Je ervaart die levendmaking van je geest namelijk door je intuïtie, het zintuig van het hart, waarmee je niet alleen VOELT dat je verandert bent, maar vooral WEET dat je veranderd bent.

"De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God." (Romeinen 8:16, WV1995)

Dat betekent: de Heilige Geest laat je op zijn manier weten dat Hij zijn intrek heeft genomen in je hart. Het nieuwe leven heeft een waarneembare uitwerking, zoals Jezus het destijds aan Nicodemus uitlegde:

"De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is." (Johannes 3:8, HSV2010)

We kunnen de wind niet zien, maar wel de luchtbeweging voelen. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest en voor mensen die door de Heilige Geest zijn herboren.

Als iemand zegt: "Ik ben een kind van God" dan is dat moeilijk tegen te spreken, ook als er geen greintje levensvernieuwing te bespeuren is. Maar als iemand zegt: "Mijn leven is veranderd; ik heb van God nieuw leven gekregen" dan nodigt hij zijn toehoorders als het ware uit om de verschillen op te merken tussen verleden en heden. Dat is dan echt. Bovennatuurlijke en merkbare levensverandering is immers precies waar het om gaat bij wedergeboorte...

Kenmerken van wedergeboorte

Enkele van de meest opvallende kenmerken van nieuw leven zijn:

 • zekerheid dat je nieuw leven hebt ontvangen
 • diepe vrede
 • honger naar geestelijk voedsel, vooral naar de Bijbel
 • verlangen om God te dienen
 • nieuwe normen en waarden
 • groeiende liefde voor God en mensen
 • vertrouwen op God
 • graag willen vertellen van Jezus

Omdat nieuw leven na de wedergeboorte nog moet doorgroeien, zullen verschillende van deze kenmerken pas wat later ontstaan of merkbaar worden. Dat hangt er ook van af hoe radicaal de bekering is geweest. Een radicale bekering zorgt voor een krachtige start; bij een minder radicale bekering komt de geloofsgroei langzamer op gang. Het is een beetje te vergelijken met de achterstand in ontwikkeling bij een te vroeg geboren baby in vergelijking met een 'voldragen' baby. Voor iedere gelovige is het ontwikkelingsproces verschillend.

Wedergeboorte wordt verschillend ervaren

Jezus gebruikt in Johannes 3 niet voor niets de term 'wederGEBOORTE' , die immers niet wijst op een geleidelijk, haast onmerkbaar proces, maar op een belevenis die een mijlpaal is voor de mens die het meemaakt.

 • Voor elk mens is de geboorte de meest ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Datzelfde geldt ook voor de wedergeboorte.
 • Ieder mens wordt maar eenmaal geboren. Het is een zeer duidelijk merkbare gebeurtenis. Bij wedergeboorte is dat precies zo.
 • Na de geboorte gaat er voor een kind een hele nieuwe wereld open, die veel groter en interessanter is dan waar het eerst zat. Bij wedergeboorte is dat ook zo'n soort gebeurtenis in geestelijke zin.
 • Bij een lichamelijke geboorte is er een proces dat voorafgaat aan de wedergeboorte. Bij wedergeboorte ook; dat proces heet bekering en wat daarmee samenhangt.
 • Na een lichamelijke geboorte is er een doorgaand groeiproces nodig om tot een compleet en zelfstandig functionerend mens te worden. Dit geldt ook in geestelijke zin voor geloofsgroei van de christen na zijn wedergeboorte.

Het is zeker geen abstracte gebeurtenis, waarvan je mag geloven dat die heeft plaatsgevonden, zonder dat je er iets van merkt. Wedergeboorte is ook geen gevoel, zo van: "Ik voel dat God bij mij is en ik voel warmte in mijn hart als ik aan Jezus denk of een mooi lied zing, dus geloof ik dat ik wedergeboren ben, want dat is toch de Heilige Geest die in me woont?" De Bijbel maakt wel duidelijk dat het nieuwe leven te ervaren is, maar de Heilige Geest wil meer aanraken dan alleen je verstand of je gevoel.

Mensen ervaren hun wedergeboorte op heel verschillende manieren. Bij veel mensen is het een moment van bewustwording van het nieuwe leven direct na de bekering, bij anderen komt die bewustwording een of meer dagen later.

Wedergeboorte en emoties

De hevigheid van emoties hangen samen met iemands karakter (er zijn mensen die zo weinig emoties kennen dat ze echt helemaal niets ervaren!) en de mate van radicaliteit van iemands bekering. Enkele veel voorkomende reacties zijn:

 • vreugde - een bevrijdende blijdschap vanwege je nieuw ervaren vrijheid en vrede door bevrijding van de zondelast en het maken van een nieuw begin
 • vrede - door de nieuw ervaren aanwezigheid van God in je leven
 • ruimte - alsof er een nieuwe wereld voor je open gaat, en dat is ook werkelijk zo.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.