Inwoning van de Heilige Geest

 

5.4.5. Inwoning van de Heilige Geest

"De Heilige Geest is nu op aarde de goddelijke vervanging voor de lichamelijke aanwezigheid van Jezus Christus 2000 jaar geleden." (Alan Redpath)

Uniek geschenk

De inwoning van de Heilige Geest is een geschenk van God dat iedere gelovige ontvangt na zijn bekering, als een belangrijk aspect van zijn wedergeboorte (nieuw leven ontvangen, levendmaking). Paulus schrijft hierover:

"In Hem (=Christus) hebt u ook het woord van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding; in Hem bent u ook tot het geloof gekomen; u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest, het voorschot op onze erfenis..." (Efeziërs 1:13, WV1995)

Het is belangrijk dat we door dit Bijbelvers weten dat de Heilige Geest altijd bij en in de gelovige zal zijn. Dat is dus vanaf zijn wedergeboorte dwars door al de gebeurtenissen van zijn leven heen, of hij dat elk moment ervaart of niet, Hij is er gewoon. De Heilige Geest is God Zelf, die permanent in het hart de wedergeboren mens woont.

"En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam." (Romeinen 8:23, NBG1951)

Het woord 'eerste' betekent hier: 'belangrijkste'. De inwoning van de Heilige Geest is inderdaad het belangrijkste geschenk van God en het belangrijkste kenmerk van het nieuwe leven. Daarom is het werk van de Heilige Geest in de gelovige een van de belangrijkste thema's van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest is het die je leven tot Leven maakt. De inwoning van de Heilige Geest betekent een doorlopende verbondenheid met God en met alles wat God je wil geven. Het is als een permanente online verbinding met de hemel. Er staan duizenden beloften van God in de Bijbel; toch is er maar één belofte die DE belofte genoemd wordt: de belofte van de Heilige Geest. Dat is een heel belangrijk gegeven.

"Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest." (1 Johannes 4:13, NBV2004

De inwoning van Gods Geest is ook een wezenlijk verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. Bij andere godsdiensten wonen en werken de godheden vooral vanuit een onbereikbaar verre hemel of vanuit tempels en heiligdommen. De levende God, de God van de Bijbel, wil niet alleen te midden van gelovigen wonen, maar vooral IN de gelovigen. Dat is een heel uniek concept.

Ontzagwekkende belofte

Als je er goed over nadenkt is de belofte van de Heilige Geest een ontzagwekkende realiteit. Nota bene: de hoogheilige God geeft zijn eigen innerlijk, het diepste van zijn eigen wezen, aan mensen die leven op een door zonde verdorven aarde en die zelf nog regelmatig zondigen. Wat gaat God ontzettend ver in het delen van zijn eigen leven met mensen!

Maria werd zwanger door de Heilige Geest. De engel vertelde het haar met deze woorden:

"... De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God." (Lucas 2:35, NBV2004)

Gelovigen ontvangen ook de Heilige Geest in zich, zodat Jezus gestalte krijgt in hun leven en zodat de wereld op vele plaatsen iets van Jezus kan zien. Is dat geen ontzagwekkende gedachte?

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.