5.1.11. Radicale bekering

Geen halfslachtigheid

Het is belangrijk dat je bekering radicaal is. Dat woord komt van het Latijnse woord voor 'wortel'. Radicaal is dus zoiets als 'met wortel en al' ofwel met je HELE hart. Mensen die met hun ene been in het Koninkrijk van God willen staan en met hun andere been in de wereld, komen niet verder dan naamchristendom. Bekering betekent afstand nemen van je oude leven en je volledig overgeven aan God waardoor je een nieuw leven krijgt. Zonder die overgave is er geen bekering en geen echt geloof, geen echte bekering en geen wedergeboorte. Op dat moment besef je meestal niet helemaal wat volledige overgave inhoudt.

Het aannemen van Jezus heeft te maken met het aanvaarden van zijn heerschappij over je leven. Jezus zei niet: "Bekeert u want ik kom jullie helpen om gelukkig te worden, zodat je een fijn gevoel van binnen krijgt." En ook niet: "Bekeert u, want ik kom jullie een nieuwe leer brengen." Integendeel. Hij zei: "Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is gekomen." Eerst maakte je deel uit van het koninkrijk van de satan, misschien wel onbewust. Je stond namelijk onder de heerschappij van je vlees, en liet je besturen door je eigen verlangens en ambities en daarmee stond je indirect onder de heerschappij van de satan. Je moet dus een nieuw koningschap aanvaarden.

Jezus wil niet je adviseur zijn, degene die het geweldige voorrecht heeft gekregen dat Hij jou voortdurend mag zegenen en die komt opdraven als je Hem nodig hebt. Hij wil het voor het zeggen hebben in je leven. Als dat geen deel uitmaakt van je bekering, dan vraag ik me af of er wel een bekering heeft plaatsgevonden. Mogelijk is er iets gebeurd in je verstand of in je gevoel, maar dat is niet diep genoeg. Bekering vindt plaats op het diepere niveau van het hart.

Verlosser en Heer

Maar al te vaak hoor je pasbekeerden ongeveer als volgt spreken over hun bekering: "Ik heb Jezus leren kennen als mijn vriend" of "Ik heb Jezus aangenomen als mijn persoonlijke Verlosser." Ik hoop dan altijd maar dat ze zo vol zijn van hun nieuwe relatie met Jezus, dat ze wat vergeten te zeggen. Er ontbreekt namelijk iets heel belangrijks aan zo'n bekeringsverhaal, namelijk het feit dat een echte bekering ook inhoudt dat men zich heeft overgeven aan Jezus als HEER.

Stel dat een bruidegom tijdens de huwelijksceremonie zegt: "Hierbij neem ik Truus aan als mijn persoonlijke kokkin." Grote kans dat de bruid zou zeggen: "Wacht eens even beste jongen. Ik wil best voor je koken en je onderbroeken wassen en nog veel meer, maar ik ben geen werkster, ik word je vrouw. Geef me je liefde, je hart, je capaciteiten, kortom alles. Of ga anders maar terug naar je moeder!"

Jezus wordt je Verlosser niet als je Hem ook niet als je Koning, je Heer aanvaardt! De redding van Jezus is niet los verkrijgbaar: je aanvaardt Jezus helemaal of anders maar helemaal niet.

Doorgaande bekering

Het belangrijkste is niet HOE je tot bekering bent gekomen, maar wel DAT je tot bekering bent gekomen. Bij de bekering wordt het fundament van je geloofsgebouw gelegd. Hoe radicaler de bekering, hoe steviger het fundament. Ook hier geldt: een goed begin is het halve werk. Als er bij je bekering bepaalde aspecten nog niet voldoende uit de verf zijn gekomen (wat meestal het geval is!), kan dat later worden aangevuld. Gedurende de rest van je leven wordt het herscheppingsproces verder voortgezet in een levenslang proces van geloofsgroei.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus." (Filippenzen 1:6, NBV2004).

Er is nog zoveel in je leven dat na je bekering nog veranderen moet. Elke keer als je bijvoorbeeld ontdekt dat je nog vast zit aan een zondige gewoonte, kun je dat aan God voorleggen vanuit het verlangen om door Hem daarin veranderd te worden. Dat zou je ook een soort follow-up bekering kunnen noemen. Daarna wil God een stuk geestelijke vernieuwing in je bewerkstelligen. In zekere zin wordt daarmee het proces van bekering en wedergeboorte nog eens dunnetjes overgedaan voor alles in je leven dat 'in het licht van God' gebracht wordt.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.