5.1.10. Iedere bekering is uniek

Grote verschillen

Mensen komen vanuit zoveel verschillende achtergronden en omstandigheden tot geloof in Jezus. Je kunt moeilijk verwachten dat iedereen die stap helemaal 'volgens het boekje' doet. Evenals vriendschappen en diepgaande relaties op aarde op heel verschillende manieren ontstaan (zie de eindeloze stroom romans!) zo verschillend gaat het ook bij bekeringen. Het is goed dat we weten wat een complete bekering inhoudt (zoals uitgelegd in de vorige onderwerpen) maar we moeten accepteren dat God met verschillende mensen vaak heel verschillende wegen bewandelt om tot wedergeboorte te komen.

Als twee mensen het eens zijn geworden dat ze met elkaar willen trouwen, hebben ze meestal niet een lange checklist afgewerkt om zich te verzekeren van een perfecte relatie. Het belangrijkste is dat ze het in hun hart eens zijn geworden om elkaar onvoorwaardelijke en levenslange liefde en trouw te willen beloven. De keuze van wederzijdse overgave dus. Sommige details kunnen ook na dat moment worden uitgewerkt.

Plotselinge gebeurtenis of een proces

Bekering is een nieuwe, diepgaande relatie aangaan met God en dat is al eerder vergeleken met een relatie tussen man en vrouw. Sommige mensen kunnen op slag verliefd worden, maar bij de meesten is het een proces. Een relatie moet vaak groeien en langzamerhand ontdek je dan dat de ander veel voor je is gaan betekenen. En zo gaat het ook met bekering, waarbij het ook gaat om het aangaan van een duurzame relatie gaat.

Voor alle bekeringsprocessen geldt dat er een moment komt dat je aan het eind kunt zeggen: "Ik weet dat ik nieuw leven heb ontvangen. Er is iets veranderd in mijn hart. Er is licht, blijdschap en vrede mijn leven binnen gestroomd dat ik voorheen niet had. Ik kijk op een nieuwe manier naar God, naar Jezus. Ik heb andere verlangens gekregen. Nu weet ik het zeker: ik ben een kind van God en ik wil Jezus volgen, altijd!"

Verschillen per karakter

Het gedrag van mensen hangt voor een belangrijk deel af van hun karakter, dat voor ongeveer 50% voortkomt uit hun aangeboren temperament. De manier waarop iemand tot bekering komt hangt meestal samen met zijn sterkst aanwezige karakteraspect. In het volgende overzicht worden enkele typische manieren weergegeven waarop mensen met verschillende karakters tot geloof komen. Daarnaast worden per karakteraspect ook de meest voorkomende valkuilen benoemd waardoor velen maar tot onvolledige bekering komen; in dat geval moet er NA de bekering een en ander worden 'ingehaald'.

karakteraspect meest waarschijnlijke manier waarop zij tot bekering komen meest voorkomende valkuilen om tot een onvolledige bekering te komen
verstandelijk Ze willen eerst alles goed doordenken en de consequenties overzien. Als ze alles in hun gedachten goed op een rijtje hebben gezet maken ze een keuze. Daarbij zijn ze meer dan anderen aanspreekbaar in hun geweten (zondebesef). Ze beschouwen geloof als een zaak van het verstand en menen bekeerd te zijn als ze met hun verstand Gods Woord en beloften aannemen. Ze moeten vooral meer aandacht geven aan het komen tot een nieuwe relatie met God en een volkomen overgave van hun leven aan Hem.
gevoelsmatig Ze komen vaak heel spontaan tot geloof, dikwijls op grond van een indringende ervaring. Ze voelen intuïtief aan dat het leven met God de moeite waard is en zo maken ze snel hun keuze. Ze zijn geneigd teveel te vertrouwen op hun gevoel en onvoldoende tijd te besteden om Gods waarheid tot zich te laten doordringen. Daardoor hebben ze geen krachtig fundament van waarheid. De kans op een latere terugval bij moeilijke omstandigheden wordt dan erg groot.
wilskrachtig Ze moeten vaak een felle strijd leveren vanwege hun sterke ego, die de dienst wil uitmaken. Afhankelijkheid van God klinkt vooral voor dit type als iets voor watjes, dus niet erg aantrekkelijk. Daarom zijn wilskrachtige typen het moeilijkst voor Jezus te winnen. Paulus is zo iemand, die een zeer krachtdadige bekering nodig had, maar dan ook een heel radicale keus maakte. Ze hebben vaak maar een heel beperkt zondebesef omdat ze zo goed over zichzelf denken en zich niet graag vernederen voor God. Voor de meesten van hen is het moeilijk om afhankelijk van God te willen zijn in een persoonlijke relatie met Hem. Ook kunnen ze denken dat ze maar weinig Bijbelkennis nodig hebben als basis voor hun leven.
evenwichtig Ze kijken het liefst de kat uit de boom en komen geleidelijker dan anderen tot bekering. Ze houden niet van snelle beslissingen en drastische veranderingen. Het liefst zouden ze het leven met God even op proef ontvangen, het eerst uitproberen en dan langzaam aan constateren dat ze over de streep zijn. Velen verzuimen een duidelijke stap in geloof te nemen als een belangrijke mijlpaal in hun leven. Doordat ze praktisch van aard zijn, willen ze zich te snel richten op het 'doen' vanuit hun eigen dienstbaarheid. Ook hebben ze moeite om bestaande leefpatronen en tradities op te geven

Bekeringsverschillen per karakteraspect

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.