Openbaring en ontdekking

 

5.1.9. Openbaring en ontdekking

Belangrijkste ontdekking

Mensen die een ontmoeting hebben gehad met Jezus waarbij ze tot bekering kwamen en vervolgens werden wedergeboren blijven hun leven ervan overtuigd dat dit de allergrootste ontdekking van hun leven was, het meest waardevolle wat ze ooit hebben meegemaakt. Er ging een nieuwe wereld voor hen open en zij beseften dat hun leven daarna nooit meer zou zijn wat het daarvoor geweest was. Mensen kunnen deze mijlpaal op verschillende manieren meemaken:

  1. Sommige mensen hebben een flitsbekering, bij anderen is het een lang proces voordat hij zijn leven aan Jezus overgeeft.
  2. De ene persoon komt radicaler, grondiger tot bekering dan de ander en heeft een completer bekeringsproces meegemaakt.
  3. Het maakt verschil of je uit een echt christelijk gezin komt, uit een naamchristelijk gezin of uit een uitgesproken onchristelijk gezin.

Ontdekking van Petrus

Jezus begon eens een gesprek met zijn discipelen om zich te uiten over wat ze van Hem ontdekt hadden. Hij begon eerst met een inleidende vraag:

"... Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?" (Matteüs 16:13, NBV2004)

De discipelen dachten goed na en kwamen met allerlei antwoorden die ze van anderen hadden gehoord:

"... Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten." (Matteüs 16:14, NBV2004)

Toen vroeg Jezus hen op de man af wie Hij was in HUN ogen. Toen werd het waarschijnlijk even stil. Maar Petrus had zijn antwoord klaar:

"U bent de Messias, de Zoon van de levende God. ..." (Matteüs 16:16, WV1995)

Dit was een hartverwarmend getuigenis dat Jezus ongetwijfeld erg op prijs stelde. Er was in ieder geval één van zijn vrienden die Hem echt had herkend als de door God gezonden Verlosser van de wereld. Let nu eens goed op de reactie van Jezus:

"Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het Koninkrijk van de Hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn." (Matteüs 16:17-19, NBV2004)

Wat zal Petrus blij zijn geweest toen hij merkte dat Jezus zulke goede dingen tegen hem zei. Het zal je maar gezegd worden:

  1. Jezus noemde hem rotsman en gaf hem zelfs een nieuwe naam. Wow!
  2. Jezus zei hem dat hij de belangrijkste sleutelfiguur zou worden bij de ontwikkeling van het nieuwe Koninkrijk.

Openbaring

Ik denk dat Petrus zo blij was met de complimenten en toezeggingen van Jezus dat het eerste deel van Jezus' woorden hem ontging:

"... dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel." (Matteüs 16:17, NBV2004)

Het was waar: Petrus had ontdekt wie Jezus was, maar pas nadat God het hem in zijn hart had duidelijk gemaakt. Als je hart opengaat voor Gods waarheid, begint God met het openen van je hart van Gods kant, en vervolgens opent jouw hart zich als je jezelf daarvoor openstelt. Hoe die beide gebeurtenissen precies op elkaar aansluiten is voor ons als mensen verborgen: het gebeurt gewoon. Jezus maakte dit principe ook in een iets ander verband duidelijk:

"Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie..." (Johannes 15:16, NBV2004)

Getuigen van de ontdekking

Wanneer pas wedergeboren gelovigen gaan getuigen van de verandering in hun leven, willen ze in hun enthousiasme wel eens vergeten hoe de vork in de steel zit. Ze hebben het dan over HUN ontdekking in de trant van: "Ik heb gekozen om Jezus te volgen." Als ze wat verder gegroeid zijn in hun geloof gaan ze het anders zeggen: "Ik ben zo dankbaar dat God van me houdt, dat Hij mij heeft laten zien wie Jezus is en dat Jezus in mijn leven is gekomen." Geloofsgroei betekent dat je een beter zicht krijgt op de dingen van God en dat je focus verschuift van jezelf naar de Heer...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.