8.0. Inleiding

Geloofskracht is het wilsaspect van het geloof en die is vooral gebaseerd op wat de Heilige Geest doet in en door de gelovige die wil leven vanuit liefdevolle toewijding aan God. Daardoor komt de gelovige in actie voor de Heer. Geloofskracht is de motor van het geloof dat tot geloofsdaden aanzet.

Wil en loyaliteit

Je wil is het aspect van je ziel waarmee je de dagelijkse beslissingen neemt en keuzen maakt. In je wil worden je meningen en opvattingen gevormd. Je wil wordt geadviseerd door je verstand en je gevoel. Aan de andere kant stuurt de wil het verstand aan door bewust te kiezen om op een bepaalde manier te denken. Bij de wil ligt ook de morele verantwoordelijkheid voor je daden.

Je loyaliteit is de functie van je hart (en de hulpfunctie van je wil) waarin je onder meer bepaalt wat de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten van je leven zijn, door wie of wat je jezelf laat beheersen, waar je in gelooft, waar je voor gaat en wie je onvoorwaardelijk lief hebt.  

schema wil en loyaliteit

Zie meer over deze functies van ziel en hart in onderwerp 'Wil en loyaliteit' in hoofdstuk 'Menselijk wezen'.

Heilige Geest

Door de Heilige Geest ontvang je kracht van God die nodig is om een toegewijd christenleven te leiden. Dat betekent onder meer:

  • kracht om te overwinnen in geval van beproevingen
  • kracht om verleidingen te weerstaan
  • kracht om God te gehoorzamen onder alle omstandigheden
  • kracht om te getuigen van Jezus
  • kracht om door God gebruikt te worden om geestelijke strijd te voeren
  • kracht tot bereidheid voor Jezus te willen lijden

Dit wordt uitvoeriger beschreven in onderwerp 'Heilige Geest en verstand' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

De Heilige Geest wil je als wedergeboren gelovige helpen je wil en loyaliteit op God te richten, waardoor je kunt groeien in toewijding en geloofskracht.

Groeien in geloofskracht

Bij een krachtig geloof is een houding van liefdevolle toewijding aan God de belangrijkste factor. Je zult steeds beter leren je eigen kracht te wantrouwen en te leven vanuit de kracht van Gods Geest. Dat vereist een basishouding van afhankelijkheid van God en overgave aan zijn wil. Door ervoor te kiezen om God te vertrouwen en Hem de eerste plaats in je leven geven zul je steeds meer bevrijding in je leven meemaken van zaken waarmee je een verkeerde binding hebt en overwinningen behalen op gebieden waar je voorheen steeds faalde. In elk christenleven is geestelijke strijd te voeren om te leven vanuit het nieuwe leven en verzet te bieden tegenover de machten van de satan. Daarnaast worden gelovigen uitgedaagd om van Jezus te getuigen en actief te zijn bij het uitbreiden van Gods Koninkrijk. De ultieme houding van toewijding en overgave is de bereidheid om te lijden voor Jezus.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.