HERSCHEPPING - een naslagwerk met
begrijpelijke Bijbelstudies om te groeien in je geloof,
geschreven door Maarten te Hennepe

Schematisch overzicht 10 delen van 'Herschepping'

HERSCHEPPING:

  • is een uitgebreide serie (onderling samenhangende) Bijbelstudies voor wie God beter wil leren kennen en verlangt naar geloofsgroei,
  • is bedoeld voor persoonlijke geloofsopbouw en als basismateriaal voor Bijbelgespreksgroepen

Ontdek wat 'Herschepping' is en wat het meest unieke van deze site is!

Uitleg bovenstaand schema

Het bovenstaande schema laat het verband zien tussen de tien delen waaruit 'Herschepping' bestaat. Hoe hoger in het schema, hoe meer de glorie van God daar aanwezig is.

Bovenin vinden we in de eerste plaats de Schepper zelf (deel 1) en daaronder de schepping van hemel en aarde (deel 2) die natuurlijk niet zo 'hoog' staat als de Schepper zelf. Links onder zien we deel 3 over de ontluistering van de schepping door de zondeval. De mens is daardoor ver van God af komen te staan, in geestelijke duisternis.

Dan zien we midden bovenin deel 4 over Jezus die naar de ontluisterde aarde kwam om de mens redding aan te bieden met de mogelijkheid om via de weg van bekering en wedergeboorte nieuw leven te ontvangen (deel 5) waardoor hij een christen wordt. Daarna volgt in het leven van de christen een levenslang proces van geloofsgroei. De delen 6-9 gaan over vier aspecten van het geloof waarin de gelovige hoort te groeien (6: geloofzekerheid, 7: geloofsbeleving, 8: geloofskracht en 9: geloofspraktijk). Tenslotte zien we rechts bovenin deel 10 (eindbestemming) over het hiernamaals, de eindtijd en de uiteindelijke herschepping van hemel en aarde.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.